Wycena służebności

Wycena służebności to proces określenia wartości prawnych i finansowych związanych z ustanowieniem lub zakupem służebności na danej nieruchomości. Służebność to prawo jednej nieruchomości (nazywanej nieruchomości obciążonej) do korzystania z innej nieruchomości (nazywanej nieruchomością służebną) w określony sposób, ograniczając tym samym prawa właściciela nieruchomości służebnej. Na wycenę służebności wpływa położenie nieruchomości służebnej względem nieruchomości obciążonej, częstotliwość i sposób korzystania ze służebności, czas trwania (określenie, czy służebność jest czasowa czy wieczysta) oraz trendy rynkowe: warunki rynkowe i popyt na służebności w danej lokalizacji.

biały stół z białym kalkulatorem

Jakie rodzaje służebności wyceniam?

Moja wycena obejmuje różne rodzaje służebności, w tym:

  • służebności drogi koniecznej dotyczącej prawa przejazdu przez nieruchomość sąsiada, aby uzyskać dostęp do swojej nieruchomości (droga dojazdowa),
  • służebności przeprowadzenia mediów oraz przesyłu mediów dotyczącej prawa przesyłu rurociągów, linii telekomunikacyjnych lub kabli elektrycznych przez nieruchomość,
  • służebności osobistej, która przyznaje określone uprawnienia tylko indywidualnie oznaczonemu właścicielowi danej nieruchomości. To rodzaj obciążenia nieruchomości na rzecz osoby fizycznej.