domy i dokumenty

Rzeczoznawca majątkowy Marek Banasik w Szczecinie

Rzeczoznawca majątkowy Marek Banasik w Szczecinie oferuje wycenę nieruchomości. Działam na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zajmuję się profesjonalną i rzetelną wyceną nieruchomości, w tym wyceną nieruchomości lokalowych, rolnych, gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wyceną służebności oraz lasów i sadów. Wystawiam opinie o wartości nieruchomości i dokonuję inwentaryzacji powierzchni na potrzeby wycen. Mam stosowne uprawnienia, dokładnie analizuję rynek. Każda wykonana przeze mnie wycena realnie odzwierciedla aktualną wartość nieruchomości.

Co oferuję?

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wykonuję wyceny nieruchomości stosując podejście porównawcze, dochodowe i kosztowe. Nieruchomość wyceniam na podstawie lokalizacji, dostępności komunikacyjnej, infrastruktury technicznej, a także porównując nieruchomość z podobnymi, które zostały sprzedane w okolicy.

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Zlecicie mi wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych na potrzeby sprzedaży, pod zabezpieczenie do kredytu, sprawy spadkowe i inne. Głównymi sposobami wyceny są podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe.

Wycena nieruchomości lokalowych

Oferuję wycenę nieruchomości lokalowych: lokalu i jego części składowych, jak piwnica, strych, komórka i garaż. Biorę pod uwagę lokalizację, standard czy powierzchnię, ale także udziały współwłasności budynku czy współużytkowanie wieczyste gruntów.

Wycena służebności

Zajmuję się wyceną służebności: prawem jednej nieruchomości do korzystania z innej nieruchomości w określony sposób. Wyceniam służebność drogi koniecznej, służebność przeprowadzenia mediów a także służebność osobistą.

Wycena lasów i sadów

Oferuję wycenę lasów i sadów. Realizując wycenę, uwzględniam różne czynniki w celu określenia rzetelnej wartości nieruchomości. Zwracam uwagę na powierzchnię, typ i wiek drzewostanu, dostępność i infrastrukturę: obecność dróg, magazynów, nawadniania.

Wycena nieruchomości rolnych

Realizuję wycenę nieruchomości rolnych. Mogę wycenić nieruchomość w podejściu porównawczym, na podstawie analizy lokalnego rynku, a także z uwzględnieniem zbliżonej wielkości, położenia, lokalizacji, jakości gleby oraz okolicznej infrastruktury.

Opinie o wartości nieruchomości

Wystawiam opinie o wartości nieruchomości, sporządzane w formie pisemnej jako operat szacunkowy dla różnych rodzajów nieruchomości i celów wyceny. Wystawiając opinię, biorę pod uwagę m.in. wartość rynkową i inwestycyjną nieruchomości.

Inwentaryzacje powierzchni na potrzeby wycen

Inwentaryzacje powierzchni na potrzeby wycen to istotny element służący wycenie, przedstawienie rzeczywistego stanu nieruchomości. Wykonuję precyzyjne pomiary, w tym pomiar powierzchni budynków oraz pomiar powierzchni mieszkań i lokali użytkowych.

Rzeczoznawca majątkowy Marek Banasik w Szczecinie: profesjonalna wycena nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

rysunek mężczyzny z lupą

Profesjonalne wyceny

rysunek ekipy budowlanej

Pełne inwentaryzacje powierzchni

rysunek domu i oszczędności

Rzetelne opinie wartości nieruchomości

logotypy partnerów

Czytaj więcej            Czytaj więcej