Wycena Nieruchomości Marek Banasik       ul.Jarząbków 12, 70-886 Szczecin       519 740 098          

Wycena nieruchomości w Szczecinie

Wycena Nieruchomości Marek Banasik to profesjonalne biuro, które zajmie się wyceną Państwa nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieruchomości gruntowych, oraz komercyjnych (przemysłowych, biurowych, magazynowych itp.). Dzięki moim usługom uzyskają Państwo kompleksową wiedzę o wartości danej nieruchomości.

Zajmuję się wyceną na terenie województwa Zachodniopomorskiego. W mojej ofercie znajdą Państwo usługę oszacowania nieruchomości wszelkiego typu, jak również inwentaryzację nieruchomości. Dzięki takiej usłudze będą Państwo mieli możliwość dokonać działań takich jak sprzedaż czy wynajem pomieszczenia.

Oferuję wycenę działek, nieruchomości gruntowych zabudowanych i nieruchomości lokalowych

Rzeczoznawca majątkowy w Szczecinie – Marek Banasik posiada szerokie doświadczenie w wycenie działek, nieruchomości gruntowych zabudowanych i nieruchomości lokalowych na terenie Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego. Dzięki rzetelnej wycenie nieruchomości możliwe jest precyzyjne oszacowanie wartości.

Jest to szczególnie istotne przy wycenie nieruchomości lokalowych i gruntowych zabudowanych, w celu ich nabycia. Podobnie w przypadku działek rolnych i budowlanych. Oszacowana wycena zależy od wielu czynników, a jej profesjonalne wykonanie pozwala Klientom wykonać kolejne czynności prawne na podstawie uzyskanej wyceny.

Zajmuję się także wyceną nieruchomości komercyjnych (przemysłowych, biurowych, magazynowych itp.)

Wycena nieruchomości komercyjnych różni się od wyceny nieruchomości mieszkaniowych. Rzeczoznawca majątkowy precyzyjnie wycenia wartość całej nieruchomości , dzięki czemu właściciel ma możliwość sprzedać nieruchomość oraz czynić dalsze kroki, do których konieczna jest wycena.

W przypadku nieruchomości komercyjnych wycena może być szacowana w celu ustalenia kwoty sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia wierzytelności bankowej czy dla potrzeb skarbowo-podatkowych.

Posiadam odpowiednie kwalifikacje i gwarantuję profesjonalizm oraz terminowe wykonanie powierzonych zadań

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem Klienta. Posiadam odpowiednie kwalifikacje, które ciągle pogłębiam, a wieloletnie doświadczenie gwarantuje profesjonalizm usług. Cenię również czas moich Klientów, dlatego jednym z priorytetów jest dla mnie terminowe wykonanie każdej wyceny.

Stale poszerzam swoje kompetencje w szacowaniu kosztów nieruchomości, z myślą o kolejnych, bardziej skomplikowanych przypadkach. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa, nieruchomości oraz finansów zapewnia możliwość rozpatrywania nawet najtrudniejszych spraw i pełny profesjonalizm.

Gdzie można wykorzystać wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę budynku?

Profesjonalna wycena nieruchomości, wykonana przez rzeczoznawcę to dokument konieczny do większości transakcji. Przede wszystkim jest ona niezbędna dla banków, jeśli nieruchomość będzie finansowana przez kredyt. Bardzo często jest ona także wymagana przez ubezpieczycieli, dla oszacowania jej wartości.

Kolejnym z wymogów są postępowania spadkowe, gdy wycena decyduje o wartości i podziale spadkowym. Podobnie w przypadku wszelkich spraw sądowych, gdzie dokonywany jest podział majątku, wycena wkładu remontowego czy inne kwestie, mające wpływ na decyzję sądu. Wówczas wycena jest pierwszym zleconym stronom działaniem.

Jakie dokumenty są potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości?

Do właściwej i profesjonalnej wyceny nieruchomości konieczne są określone dokumenty, na podstawie których następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego i innych cech istotnych do prawidłowej wyceny nieruchomości. W zależności od rodzaju nieruchomości i jej stanu prawnego, zbiór dokumentów jest inny.

Zwykle potrzebny jest akt notarialny nieruchomości lub inny dokument potwierdzający własność, wypis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony i mapa zasadnicza. W zależności od przypadku mogą być potrzebne także inne dokumenty.

Od czego zależy koszt wyceny nieruchomości?

Koszt wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie, jednak zwykle jest zależy od kilku czynników. Największy wpływ mają rodzaj nieruchomości, zakres i cel wyceny oraz dodatkowe koszty związane z wyceną ( np. koszty pozyskania wymaganych dokumentów przez rzeczoznawcę).

Dodatkowe informacje

Oferta wyceny nieruchomości w Szczecinie
Zakup, sprzedaż lub wynajem nieruchomości powinny być poprzedzone wykonaniem odpowiedniej wyceny. W
Kwalifikacje
Rzeczoznawca majątkowy w Szczecinie - Marek Banasik. Wykształcenie i certyfikaty uprawniające do pra
Wymagane dokumenty
Wymienione poniżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego
Cennik
Cennik wyceny nieruchomości Ze względu na różnorodność wycen koszt usługi jest ustalany indywidualn

Kontakt

  • Dane kontaktowe:

  • Adres: 70-886 Szczecin (Wielgowo) ulica Jarząbków 12
  • Telefon: 519 740 098
  • E-mail: biuro@wycena-banasik.pl
  • Biuro czynne w godzinach 8.00 - 20.00 (poniedziałek-piątek)