Opinie o wartości nieruchomości

Opinie o wartości nieruchomości sporządzane są w formie pisemnej jako operat szacunkowy. Operat szacunkowy sporządza się dla różnych rodzajów nieruchomości i celów wyceny, ale może być on wykorzystany jedynie w celu, dla którego został sporządzony. W dokumencie przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym: określenie nieruchomości i zakresu wyceny, określenie celu wyceny, jej podstawę formalną oraz źródła danych o nieruchomości czy opis stanu nieruchomości. Polskie prawo obejmuje wyjątkowe przypadki, kiedy opinia sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego nie będzie miała formy operatu szacunkowego.

biały telefon w rękach kobiety

Co biorę pod uwagę wystawiając opinie?

Wystawiając opinie, biorę pod uwagę m.in.:

  • wartość rynkową nieruchomości: kwotę, za jaką nieruchomość może być sprzedana w danym momencie, w aktualnych warunkach rynkowych. Jest to obiektywna wartość oparta na analizie porównawczej podobnych transakcji w okolicy,
  • wartość inwestycyjna odnoszącą się do potencjału generowania dochodu lub zwrotu z inwestycji w nieruchomość,
  • wartość użytkową, która jest subiektywną oceną wartości nieruchomości z punktu widzenia osoby użytkującej ją. Może być to związane z korzyściami, jakie nieruchomość przynosi w zakresie jakości życia (w przypadku mieszkań) czy wygody i funkcjonalności (w przypadku nieruchomości komercyjnych).