Wycena lasów i sadów

Wycena lasów i sadów to proces określenia wartości tych nieruchomości, które są przeznaczone do uprawy drzew lub sadzenia roślin owocowych. Wycena może być stosowana w celach:

 • określenia ceny kupna-sprzedaży,
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • negocjacji ceny,
 • darowizn i spadków,
 • podziału majątków.

Mam doświadczenie w wycenie tego rodzaju nieruchomości, uwzględniam różnorodne czynniki w celu określenia rzetelnej wartości.

las i białe chmurki

Jak wyceniam lasy i sady?

Przy wycenie lasów biorę pod uwagę:

 • powierzchnię i typ drzewostanu: rodzaj drzew, wiek, zdrowie i jakość,
 • dostępność i infrastruktury: łatwość dostępu do lasu, obecność dróg, infrastruktury,
 • wartość ekologiczną: lasy o szczególnym znaczeniu ekologicznym mogą mieć dodatkową wartość ze względu na ich wyjątkowe cechy przyrodnicze.

W zakresie wyceny sadów zwracam uwagę na:

 • powierzchnię i rodzaj sadów,
 • wiek i jakość sadów: wydajność i potencjał plonów,
 • sposób uprawy i nawożenia,
 • obecność infrastruktury: dostęp do wody, obecność systemów nawadniających, magazynów,
 • stan ekonomiczny: sytuacja rynkowa dla danej uprawy (np. ceny owoców na rynku).