Wycena nieruchomości rolnych

Wycena nieruchomości rolnych to proces, w trakcie którego określam wartości gruntów rolnych, które są przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wycena może być realizowana z różnych przyczyn, m.in. przy zakupie, sprzedaży, dziedziczeniu, przygotowaniu do inwestycji czy w celach rozliczeniowych. Wyceniając, biorę pod uwagę lokalne rynki nieruchomości, rodzaje upraw i działalności rolniczych czy inne czynniki mające wpływ na wartość gruntów rolnych. Wartość nieruchomości rolnych może być różna, w zależności od wahań na rynku, rodzaju produkcji, czy wprowadzenia nowych technologii rolniczych.

białe niebo nad zielonym polem

Co biorę pod uwagę przy wycenie nieruchomości rolnych?

Podczas wyceny nieruchomości rolnych zwracam uwagę na:

  • powierzchnię,
  • jakość gleby: jej rodzaj ma ogromny wpływ na uprawy i plony,
  • lokalizację: dostęp do dróg, bliskość miast czy innych ważnych punktów logistycznych,
  • infrastrukturę: obecność systemów nawadniania, magazynów, budynków gospodarczych,
  • potencjał inwestycyjny: możliwość modernizacji lub rozwinięcia produkcji rolniczej, która może podnieść wartość nieruchomości,
  • warunki rynkowe: ceny produktów rolnych i popyt na daną produkcję.