Wycena nieruchomości lokalowych

Wycena nieruchomości lokalowych jest usługą, której celem jest określenie wartości nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych przeznaczonych na działalność usługową, handlową czy bankową. Cena nieruchomości lokalowych to nie tylko sam lokal, ale także jego części składowe, jak np. piwnica, strych, komórka i garaż. Każda wykonana przeze mnie wycena realnie odzwierciedla aktualną wartość nieruchomości. Tworząc wycenę biorę pod uwagę wiele czynników, nie tylko lokalizację, standard czy powierzchnię, ale także udziały współwłasności budynku czy współużytkowanie wieczyste gruntów.

biały blok mieszkalny

Metoda wyceny nieruchomości lokalowych

Wycena nieruchomości lokalowych polega na stworzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Dokument ten zawiera określenie przedmiotu oraz zakres jego wyceny. Operaty szacunkowe sporządzam zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Do wyceny nieruchomości lokalowych biorę pod uwagę ich lokalizację, liczbę kondygnacji, kubaturę (objętość), stan techniczny, stan prawny i ceny rynkowe.