Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych jest procesem określania wartości takich nieruchomości, na podstawie różnych czynników i metod szacunkowych. Nieruchomość zabudowana to grunt wraz znajdującym się na nim i trwale z nim związanym budynkiem.

W pracy rzeczoznawcy majątkowego stosuję podejście porównawcze, dochodowe, kosztowe, a także ich kombinację, aby uzyskać bardziej precyzyjną wartość nieruchomości. Ważnymi czynnikami wpływającym na wycenę nieruchomości są lokalizacja, dostępność komunikacyjna, infrastruktura techniczna, a także porównanie nieruchomości z podobnymi, które zostały sprzedane w okolicy lub przewidywany dochód, który może ona generować. 

biały dom

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych to wycena działek, na których nie ma jeszcze jakiejkolwiek budowli czy infrastruktury. Głównymi sposobami wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych są podejście porównawcze, dochodowe i kosztowe. Podobnie jak w przypadku wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych istotna jest to lokalizacja, dostępność komunikacyjna czy infrastruktura techniczna oraz liczba transakcji dotycząca takiej nieruchomości lub możliwy dochód, który może generować.

pola rolne przy lesie