Rzeczoznawca majątkowy w Szczecinie – Marek Banasik. Wykształcenie i certyfikaty uprawniające do pracy:

  • Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej na kierunku Ekonomia ukończone w 2004 r.
  • Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Ekonomiki i Organizacji Żywnościowej –Studia Podyplomowe w zakresie Gospodarka Nieruchomościami wycena nieruchomości ukończone w 2006r.
  • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5182 wydane przez Ministra Infrastruktury dnia 10.06.2011r.
  • Kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” organizowany przez Polska Federację Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich-styczeń 2012
  • Wpis na listę rzeczoznawców przeszkolonych dla potrzeb sektora bankowego prowadzony przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych
  • Wpis na listę rzeczoznawców przeszkolonych dla potrzeb sektora bankowego prowadzony przez Związek Banków Polskich
  • Certyfikat 2/2012 dotyczący potwierdzenia posiadanych kwalifikacji w zakresie wycen dla sektora bankowego wydany przez Związek Banków Polskich i Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • Kurs specjalistyczny „Rozliczenia nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych” organizowany przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie- marzec 2013
  • Kurs specjalistyczny „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo- podatkowych”. Zaświadczenie nr 1437/SP-34/2014 z 24.10.2014 r.
Wycena nieruchomości Marek Banasik

Wycena Nieruchomości Marek Banasik
ul. Jarząbków 12, 70-886 Szczecin Telefon: 519 740 098 E-mail: biuro@wycena-banasik.pl

Zachodniopomorskie  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych